Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας

H εταιρεία μας καλλιεργεί συνολικά 50 στρέμματα, ενώ η τάση είναι συνεχώς αυξητική. Οι μέθοδοι παραγωγής που χρησιμοποιούνται είναι με απευθείας ανάπτυξη των φυτών στο έδαφος και με καλλιέργεια σε γλάστρα.

Τα φυτά που αναπτύσσονται στο έδαφος υπόκεινται σε όλες τις απαιτούμενες εξειδικευμένες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως ριζοκοπές, κλαδέματα, θρέψη και φυτοπροστασία, ώστε όταν μεταφυτευθούν σε γλάστρα ή στο χώμα, να εγκλιματιστούν χωρίς προβλήματα στο νέο περιβάλλον τους.

Τα φυτά που αναπτύσσονται σε γλάστρα υπόκεινται σε διαδοχικές μεταφυτεύσεις, μέχρι να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο μέγεθος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΥΜΝΟΡΙΖΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ